- USB 3G
USB thu Wifi LB-Link

 USB thu Wifi LB-Link            BL-WN151 - Chuẩn N/150M         (Bộ thu Wifi)       24 tháng 85,000đ 

Giá: 85,000 VNĐ