MÁY TÍNH ĐỂ BÀN - PC
Chipset INTEL G31
Giá: 630.000 VNĐ
Máy bộ H61 chuyên Game
Giá: 4.900.000 VNĐ
Máy bộ H61
Giá: 3.860.000 VNĐ
Máy Bộ G41
Giá: 3.050.000 VNĐ
Máy bộ G31
Giá: 2.850.000 VNĐ