- USB 3G
Bộ phát sóng wifi LB-Link BL-WR4300H 300M

 Bộ phát sóng wifi LB-Link  BL-WR4300H    300M    (4 Râu)  - Xuyên tường tốt                          24 tháng 590,000

Giá: 590,000 VNĐ