DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
Cách tắt chế độ Protected View của Word Excel 2010, 2013.

 Vô hiệu hóa chế độ Protected View trong MS Office 2010/2013

Đầu tiên, bạn mở một trong các ứng dụng muốn vô hiệu hóa chế độ bảo vệ này lên (có thể là Word, Powerpoint, Excel…), truy cập vàomenu File > Options, chọn Trust Center > Trust Center Settings > Protected View. Sau đó, bạn bỏ chọn 3 mục trong phần Protected View rồi nhấn OK vài lần để lưu lại.

[​IMG]Unblock các tài liệu:

Nếu bạn không muốn vô hiệu hóa theo cách trên để tăng cường bảo mật, thì phải sử dụng phương pháp thủ công dưới đây. Để unblock các tập tin được bảo vệ, bạn nhấn phải chuột vào biểu tượng của tài liệu này và chọn Properties.

Trong thẻ General, bạn kích vào nút Unblock rồi nhấn Apply > OK là được. Lưu ý rằng nếu sử dụng cách này, thì bạn phải thực hiện lại thao tác này nhiều lần trên mỗi tập tin được tải về từ trên mạng.